Da er det klart for en ny bridgesesong som begynner nå førstkommende tirsdag 21.08. Jeg begynner med å «slippe bomben» , Brevik bridgeklubb kommer i nye lokaler denne høsten. Vi er «grandour» og leier sparebankbygget i Brevik på permanent basis. Så til de kjedelige detaljene. Vi trenger å ha 8-9 bord for å gå i null på dette eller «break even» som det heter på godt norsk. Styret drøftet hvilken risiko vi som klubb utsatte oss for og fant den akseptabel. Vi ønsker også å sikre noen ekstra inntekter. Vi fant det lite tjenlig å øke spilleravgiften som forblir den samme, men vi kommer til å innføre at man betaler 10 kroner for kaffe inklusive påfyll, Videre kommer det tilbud om enkel rimelig bevertning for dem som måtte ønske det. Det blir også mulig å kjøpe brus for de av oss som ønsker dette. Siden vi leier hele bygget har vi også mulighet til å fremleie bygget til aktiviteter som konfirmasjon, Lan, etc. Vi blir også promotert med skilt perfekt beliggende i Brevik sentrum, dette er utvilsomt et løft vi kan bygge på. Vel møtt i nye lokaler på tirsdag.

1 Tor Eirik Karlsen – Walther Ingebrigtsen 109
2 Nordnes, Geir Ove – Aslaksen, Odd Runar 102
3 Eva Nilsen – Ellen Mathisen 95
4 Harald Pettersen – Lill Pettersen 92
5 Hans Petter Hansen – Tore Tinderholt 84
6 Kai Gill – Erik Gill 82
7 Arvid Aakesen – Kai Pettersen 80
8 Leif Granåsen – Øistein Tronrud 73
9 Arvid Gagama – Magne Klovning 61
10 Morten Nilsen – Roald Johannesen 55
11 Sigurd Risvik – Hege lassen 38