Et morsomt spill fra EM – av Christian Bakke

Dette er ikke et instruktivt spill eller en flott spilleføring, men jeg syntes det var litt morsomt, så jeg valgte å skrive om det. Spillet er fra EM par i Tromsø 2015.

Bakke

Meldingene gikk som følger:

Bakke 2

Jeg og makker var ikke helt på nett om betydningen av 2NT, da han vanligvis ville doblet først med en så sterk hånd, men 3 ruter var uansett en grei kontrakt, da det ikke var helt rett frem å spille hjem 3NT. Motstanderne våre syntes meldingsforløpet vårt var så rart, at en turneringsleder kom til bordet vårt noen runder senere, for å spørre om vi hadde noen spesialavtaler på at 2 kløver kunne være så sterk. Syd, som satt på min side av skjermen, tenkte lenge før han passet 3 ruter, og spurte om både 3 ruter var naturlig og om 2NT hadde lovet noe ruter, så det ante meg at han satt imot med litt ruter.

Nord spilte ut hjerterdame, som jeg stakk med kongen på hånden. Så spilte jeg en kløver, og nord tenkte en del før han stakk med esset. Så kom sparkonge i skift til esset i bordet.

Nå tok jeg for hjerter ess, etterfulgt av kløver konge, og så at syd hadde lagt høy-lav i kløver for å vise odde antall, slik at den fargen sannsynligvis satt 3-3. Da tok jeg enda en kløverhonnør og kastet en spar på hånden.

Så fortsatte jeg med nok en kløver. Hvis syd ikke trumfer, kaster jeg bare den siste sparen min. Aktuelt valgte han å trumfe med ruter 9, som jeg trumfet over med 10en, og nord kastet en spar.

Bakke 3

I posisjonen over, fridde jeg meg med spar 10, som nord stakk med damen, og syd kastet hjerteren sin.

Nord fortsatte med hjerter knekt, som jeg stjal i bordet, syd måtte undertrumfe. Spar til stjeling hos syd, og overstjeling med ruter 6 hos meg. Ny ruter til esset, og nok en spar, og jeg satt med Q8 bak J7 i ruter og fikk de to siste for totalt 11 stikk og 67,79 % score.

Syd, som fikk utdelt J97543 i trumf, endte dermed opp med å få 0 stikk! 🙂

Videre utfordrer jeg Lars Arthur Johansen til neste ukes spill!

 

Bryt skvisen!

Dette spelet er frå SIB (Sørlandets internasjonale bridgeuke) i 1997, og eg spelte parturneringa med Per Aronsen.

Meldingane gjekk:

Meldinger sam inge

Sam inge 2

Eg sat i Ø og spelte ut kl kn som gjekk til E i bordet. Her er det 3 hjartertaparar og ein muleg ru-tapar. Ru-taparen kan ein bli kvitt viss hjartene sit 3-3 eller at vi spelar ru frå feil hand. Speleførar spelte hj som makker stakk med D og fortsette med hj K og hj E. Då sette eg meg til å tenkje før eg la kort på hj E. Det kan vere freistande å legge styrke i ru. Men for å kome opp i 15 HP, må speleførar ha sp EK, ru E og KD i kl i tillegg til hj kn. Så stilte eg meg spørsmålet; kva skjer om eg kastar styrke i ru viss speleførar opprinneleg har KD fjerde i kl? Jau, han trumfar hj høgt, trekk ut trumfen og vi får følgjande sluttstilling når det er 4 kort igjen:

Sam inge 3

Når speleførar spelar siste trumfen frå bordet, blir eg skvist i kl og ru. Og trumfen min er uansett verdilaus sidan makker maksimalt kan ha sp 10. Så difor stal eg makkers hj E og spelte kl  10 opp att. Skvisen vart broten og det vart ei beit i kontrakten!

Mvh Sam Inge

Sven Olai har valgt et spill som ofte dukker opp i praktisk bridge.

svein-ol

sv-ol-2

Sjølv satt eg Syd og hadde bror min Jim som makker i Nord, den tida spelte vi presisjon,  etter opninga var i prinsippet meldingane naturlege.

Utspel Spar 4 som gjekk til liten. 9èn og Kongen. Dersom Kløveren gir 5 stikk, har vi 8 stikk, og siste stikket kan komme i Hjarter eller Ruter. Hjarter finessa er 50% medan dobbel finessa i Ruter er om lag 75%. Problemet er sjølvsagt at om vi tek Ruterfinessa så risikerar vi at motparten tek 4 sparstikk og dermed beita, så kva er beste speleplan?

Som så ofte ligg løysninga i meldingane, eller meir presist kva som ikkje er meldt. Spar 9 er sannsynligvis frå Knekt – 9 (aternativt D-J- 9) sidan Øst ville lagt Dama frå dame – 9 i tilfelle makker har Ess – Konge. Med Ess Dame femte i Spar og Kongen i Hjarter er det svært sannsynlig at Vest i gunstig sone ville meldt inn 1 spar over 1 Ruter, i så fall kan ikkje spelet vinnast om Sparen er fordelt 5-3. Dermed må vi anta at den sit 4 – 4 og altså blir det rett å ta dobbel finessa i Ruter

Heile kortfordelinga så slik ut.

sv-ol-3

K G B – MIX/ÅPENT KM-MIX

 

I samarbeid med NBF-Telemark innbyr KGB Klyve – Gulset BK til åpen mixturnering der beste par fra Telemark krets blir kretsmestere for mixpar:

Lørdag 21. januar 2017 kl. 10.00, Bridgens Hus, Skien.

Det spilles barometerturnering med maksimum 51 spill

Pengepremier og kretspoeng.

Husets kjøkken holder åpent for enkel servering!

Startkontingent er kr 250,- pr. spiller.

 

Påmelding innen onsdag 18. januar på NBFs turneringsoversikt: http://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/2439

 

Dette spillet er litt spesielt for meg , siden det nok var den første veloverveide skvisen ..mao en slags a-ha opplevelse i starten av min «bridge-karriere»

gautis

med ungdommelig overmot etter 1kl åpning og 1 spar inn, så ble jeg til slutt spillefører i 7 Hjerter X (X av innmelder).

Spar konge ut, og 12 stikk var lett tilgjengelige. En kløverkapp så ut som måtte til for det trettende stikket.

..Men den kutten kunne nesten ikke gå etter meldingsforløp, så her var gode råd dyre. Etter litt tankevirksomhet og en mulig sits , var at innmelder kunne ha 5044 med KJ9 i kløver..

Vi prøvde dette og la ned begge minoress før hjerteren ble innkassert med avkast av all kløver på handen (sitter igjen med KQ5 i ruter…)

Dette ble jackpot da Vest hadde drømmesitsen og kløver 8 i bordet ble for stort for Vest å dekke samt holde ruteren sin.. 

 Godt Nytt År, og sender stafettpinnen videre til en som nok har et arkiv fullt av gode både nye og gamle spill.

-selveste Sven-Olai Høyland.

 Mvh

Kjell Gaute Fyrun «gautis»