Denne kvelden var det en del kluss men her er resultatene etter 21 spill.

Odd Runar Aslaksen – Geir Ove Nordnes 55.41
Tor Erik Karlsen – Walther Ingebrigtsen 43.20
Harald Pettersen – Trond Risdal 41.31
Jørn Eriksen – Eirik Stamland 28.91
Eva Nilsen – Ellen Mathisen 22.94
Per Ove Jakobsen – Jan Olav Rosland 6.29
Arvid Aakesen – Kai J. Pettersen 5.09
Kåre M. Hansen – Lill Hedvig Pettersen 4.30
Tormod Øia – Thore Tinderholt 1.98
Magne Klovning – Arvid Gagama 0.33
Kjell Nordstrøm – Liv Breili -5.13
marit Boseth Johansen – Øistein Tronrud -8.44
Morten Nilsen – Roald Johannessen -22.66
Kai Gill – Erik Gill -25.14
Gro Haraldsen – Else Narvestad -45.33
Sigurd Risvik – Ellen Sofie Ditlefsen -49.29
Player 3A – Hege Lassen -63.85

Per Ove Jakobsen – Jan Olav Rosland 69.62 %
Geir Ove Nordnes – Odd Runar Aslaksen 67.13 %
Magne Klovning – Arvid Gagama 65.83 %
Walther Ingebrigtsen – Tor Erik Karlsen 61.71 %
Morten Nilsen – Roald Johannessen 52.98 %
Kai Gill – Erik Gill 52.45 %
Kåre M. Hansen – Lill Hedvig Pettersen 48.78 %
 Gro Haraldsen – Else Narvestad 48.61 %
Harald Pettersen – Morten Nilsen 48.55 %
Leif Granåsen – Øistein Tronrud 47.74 %
Sigurd Risvik – Ellen Sofie Ditlefsen 47.22 %
Arvid Aakesen – Kai J. Pettersen 45.83 %
marit Boseth Johansen – Ellen Mathisen 39.76 %
Kjell Nordstrøm – Liv Breili 29.46 %
Jan Johnsen – Hege Lassen 29.35 %

Bridgeresultater Toppliste Brevik Bridgeklubb 11/09-2018

AV 14 par

Tor Erik Karlsen – Walther Ingebrigtsen 63.26 %
Odd Runar Aslaksen – Geir Ove Nordnes 63.26 %
Eirik Stamland -Jørn Eriksen 59.85 %
Per Ove Jakobsen -Jan Olav Rosland 58.33 %
Thore Tinderholt -Tormod Øia 52.65 %
Øistein Tronrud -LeifGranåsen 52.27 %
Morten Nilsen -Roald Johannessen 50.76 %
Gro Haraldsen -Else Narvestad 48.48 %
Kåre M. Hansen -Kai Gill 46.21 %
Lill Hedvig Pettersen -Marit Boseth Johansen 45.83 %
Magne Klovning -Arvid Gagama 43.18 %
Sigurd Risvik -Hege Lassen 41.67 %
Arvid Aakesen -Kai I. Pettersen 38.26 %
Kjell Nordstrøm -Liv Breili 35.98 %

Tar noen av oss i Brevik bridge opp hansken ?

K G B – MIX/ÅPENT KM-MIX
I samarbeid med NBF-Telemark innbyr KGB Klyve-Gulset BK til åpen mix
turnering der beste par fra Telemark krets blir kretsmestere for mix-par:
Lørdag 29. september 2018 kl. 10.00, Bridgens Hus, Skien
Det spilles barometerturnering med maksimum 52 spill
Pengepremier og kretspoeng.
Husets kjøkken tilbyr enkel, men god servering!
Startkontingent er kr 250,- pr. spiller.
Påmelding innen onsdag 26. september på NBFs turneringsoversikt:

http://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3431