Ukens spill av Petter Eide – «Lykken bedre enn forstanden»

Ukens spill 18.03

Ukens spill 18.03 bud

Utspill: Hjerter 10

Du er fornøyd med kontrakten, og det er mange måter å spille kontrakten på. En plan er å satse på at kløver- og ruterfargen ikke sitter verre enn 3-2 og stjele en tredje ruter med kløver ess. Denne planen fungerer ikke dersom trumfen sitter 4-1 og det kan også være en potensiell høyning med Qx i trumf hos vest sammen med ruterlengden.

En bedre plan er å prøve å godspille sparen. Denne planen fører fram dersom sparen oppfører seg normalt, og har tilleggsmuligheter dersom trumfen sitter 4-1. Syd startet derfor med å stjele en spar etter å vunnet utspillet med hjerter ess på hånd. Deretter en kløver til esset og nok en spar til stjeling. Begge motspiller fulgte trumf på kongen før en tredje trumf brakte øst inn på damen.  Spillefører kastet to hjerter.

En liten hjerter ble vunnet med hjerter konge før spar ess avslørte den «uheldige» sparsitsen. Syd måtte til slutt knipe igjen øya og kutte ruteren gjennom vest som var markert med lengden. Heldigvis gikk det bra denne gangen, men ser du feilen?

Fasit:

Feilen var å sake to hjertere på kløveren. Syd hadde bare behov for å sette opp ett ekstra stikk i spar og burde derfor kastet en spar og en hjerter i stedet for to hjerter på kløveren.

Jeg utfordrer Marius Bartnes til å skrive neste «ukens spill»

 

Hilsen Petter